Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELI-Lang Dr Eleonora Joszko, ul. Ligonia 41/1, 44-100 Gliwice, adres e-mail: kontakt@eli-lang.com, strona internetowa: http://eli-lang.com.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 RODO na podstawie Państwa zgody. Celem przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest świadczenie usług oferowanych przez Administratora, doskonalenie zawodowe Administratora oraz zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Administratora bądź z jego strony internetowej. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz informatyczne.
 4. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora proszę skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora. Dane kontaktowe zawiera ust. 1 niniejszej Polityki prywatności.

Cookies

 1. Strona internetowa http://eli-lang.com (dalej zwana Stroną) zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookie.
 2. Pliki cookie są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony, które umożliwiają korzystanie ze strony. Zawierają przede wszystkim nazwę strony swojego pochodzenia, swój unikatowy numer i czas przechowywania w urządzeniu końcowym.
 3. Operatorem Strony jest ELI-Lang Dr Eleonora Joszko.
 4. Operator wykorzystuje pliki cookie do: 
  a)
  dopasowania zawartości Strony do preferencji użytkownika – przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby wyświetlić Stronę zgodnie z jego preferencjami;
  b)
  przygotowywania statystyk ukazujących preferencje i zachowania użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie Strony do panujących trendów oraz ocenę popularności strony.
 5. Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe – przechowuje się je do chwili, aż użytkownik opuści Stronę (przez przejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do chwili, aż użytkownik je usunie lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookie lub za każdym razem uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapis plików cookie w urządzeniu końcowym.
 7. Operator informuje, że zmiany ustawień przeglądarki użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony. Pliki cookie, z których korzysta Strona, mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z operatorem.