Tłumaczenia medyczne – hipotermia w kardiologii

Jedną z moich specjalizacji jest medycyna. Tłumaczyłam więc kiedyś artykuł naukowy o zastosowaniu hipotermii w kardiologii. Brzmi strasznie? Dla zmarzluchów takich jak ja – z pewnością tak. Tymczasem to negatywnie kojarzone zjawisko może pomóc ratować życie pacjentów po zawale serca.

Jak wiadomo, zawał mięśnia sercowego jest jedną z głównych przyczyn zgonu na świecie. Od czasu wprowadzenia interwencji wieńcowej odsetek zgonów i powikłań znacznie zmalał. Niestety podczas tej interwencji dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego, które jeszcze powiększa obszar uszkodzenia związany z niedokrwieniem spowodowanym samym zawałem.

Hipotermia terapeutyczna, czyli celowe obniżenie temperatury ciała pacjenta (najlepiej przed interwencją), daje szanse na zmniejszenie strefy uszkodzenia serca. Schłodzić można nie tylko całe ciało, lecz także wybrane naczynia krwionośne (hipotermia dowieńcowa). W tym celu stosuje się np. wlewy zimnej soli fizjologicznej bezpośrednio do tych żył. Możliwa jest także hipotermia otrzewnej.

Badania na zwierzętach dały obiecujące rezultaty. Wciąż w toku są prace mające jednoznacznie potwierdzić skuteczność hipotermii jako terapii wspomagającej w leczeniu ludzi po zawale serca. Byłby to kolejny dowód na to, że tak nielubiane przez człowieka zimno pomaga zachować zdrowie.